Buscador

Ajuntament de Calonge

Portal web municipal

Estás en:

Àrea de Transparencia i Protecció de Dades

Area de cultura

L'Àrea de Transparencia i Protecció de Dades s'encarrega d'establir, implementar i garantir l'assoliment de la máxima transparència en els processos d'informació pública per part de l'Ajuntament. L'Àrea vetlla pel compliment per part de l'Administració municipal de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


Fitxa tècnica

Regidor de Transparencia i Protecció de Dades: Sr. David Llensa i González. (Tel. 696 393 058).
Adreça: Plaça de la Concòrdia, 7. 17251 Calonge
A/e: transparencia@calonge.cat

Tel. 972 660 375

Enllaços d'interès

Texto H4

| © 2017 AJUNTAMENT DE CALONGE Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Portal web. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

Ajuntament de Calonge - Pl. de la Concòrdia, 7. 17251 Calonge - tel. 972 660 375

estadisticas