Buscador

Ajuntament de Calonge

Portal web municipal

Ets a:

Escola d'Adults

L'Escola Municipal d'Adults de Calonge i Sant Antoni és un servei adscrit a l'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament. Realitza les seves activitats formatives tant a Calonge (Casa de Cultura, carrer del Càcul,10) com a Sant Antoni (Casa de Cultura, plaça de la Llibertat, 15). Ofereix cursos de formació reglada i no reglada per a persones adultes. 

Curs 2016-2017


ENSENYAMENTS INICIALS I BÀSICS DE LLENGUA ORAL EN CASTELLÀ
-Nivell A1 en castellà
. Horari: dimarts i dijous 10h a 11.30h (nivell 1 principiants)
. Horari: dilluns  i dimecres 10h a 11.30h (nivell 2 inicial)
  PREU: 80 ¤
-Nivell A2 en castellà
. Horari:  dimarts d'11.15  a 12.45 i divendres de 10 h a 11.30 h. (nivell 3)
  PREU: 80 ¤
-Nivell B1 en castellà
. Horari: dilluns i dimecres d'11.15 a 12.45 h (nivell 4) 
  PREU: 80 ¤
-Grups de conversa en castellà
  PREU: 80 ¤

CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA GES
De dilluns a divendres de 15h a 18.30  PREU: 60 ¤

CURS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES
D'ACCÉS  A GRAU MIG

De dilluns a divendres de 15h a 18.30  PREU: 60 ¤
 
ENSENYAMENTS INICIALS D' INFORMÀTICA
-Curs d'informàtica Inicial I:
. Dimecres i divendres de 11.30h a 13h    
PREU: 120 ¤
-Curs d'informàtica Inicial II
. Horari tarda: dimarts i dimecres de 17.30h a 19h (grup A)
. Horari matí: dimecres i divendres de 10.00h a 11.30h (grup B)
PREU: 120 ¤
 
ENSENYAMENTS INICIALS I BÀSICS DE LLENGUA ORAL I ESCRITA 
-Ensenyament inicial en castellà oral i escrit
. Dilluns, de 20h a 22h;  dimarts i dijous de 20h a 21.30 h
PREU: 20 ¤
 
-Ensenyament inicial en català oral i escrit
. De dilluns a dijous de 15h a 16 h. (Grup A) a Calonge
. De dilluns a dijous de 16h a 17h (Grup B) a Calonge
. Dilluns i dijous de 15h a 16.30h i dimarts de 15h a 17h;
             a Sant Antoni de Calonge
 PREU: 20 ¤
 
-Ensenyament bàsic en català oral i escrit
. Dilluns, dimarts i dimecres de 10h a 11.15h. 
CURS D' ORTOGRAFIA BÀSICA (CASTELLÀ)  
CURS D' ORTOGRAFIA BÀSICA  (CATALÀ)
CURS DE LECTURA I ESCRIPTURA. De dilluns a divencres d'11.30 h a 12.45 h. 
PREU: 20 ¤ (Gratuït 3ª edat)  
 
. De dilluns a divendres de 11.30 a 12.30h. 
  PREU: 20 ¤ (Gratuït 3ª edat)            
                                                                
Inscripcions: Del 22 de juny al 10 de juliol i de l'1 al 15 de setembre
Lloc: Oficina de Cultura i Ensenyament.
 Plaça Major, 2 Calonge
Telèfon: 972 66 04 81
A/e: escoladults@calonge.cat
 
Documentació:
-Original i fotocòpia del DNI  o Passaport
-Les persones que vulguin  cursar el GES i tinguin àrees aprovades han de presentar original i fotocòpia del llibre d'escolaritat o certificació de notes.
*Gaudiran d'una bonificació sobre la quantia de la taxa del
10% les persones  que tinguin el Carnet Municipal de la Gent Gran  
20% les persones aturades que tinguin prestació de subsidi d'atur i les famílies nombroses o monoparentals.
40% les persones aturades sense prestació de subsidi d'atur i/o perceptores de PNC o PIRMI
Aquestes bonificacions no són acumulables i s'aplicarà la que sigui més favorable per l'interessat.
Més informació

Plaça Major, 2

17251 Calonge

Telèfon: 972 66 04 81

Correu electrònic: escoladults@calonge.cat

 

| © 2018 AJUNTAMENT DE CALONGE Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per Portal web. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |

Ajuntament de Calonge - Pl. de la Concòrdia, 7. 17251 Calonge - tel. 972 660 375

estadisticas